อานิสงส์จากการถวายธูปหอมพระรัตนตรัย

การบูชาพระรัตนตรัย ต้องใช้เครื่องสักการะบูชา 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ธูป เทียน และ ดอกไม้ ที่ล้วนแล้วแต่มีความหมายแทนตัวทั้งนั้น โดย ธูป เป็นการบูชาด้วยเครื่องหอม เทียน เป็นการบูชาด้วยแสงสว่าง ดอกไม้ เป็นการบูชาด้วยสิ่งงดงาม แต่ทั้งนี้ ยังมีอีกความเชื่อที่ การถวายด้วยธูปหอม ยังมีอานิสงส์ ที่แตกต่างกัน โดยมีอานิสงส์ 10 ประการ ดังนี้
1. จะเป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้งขจรไปทั่วสารทิศ
2. จะเป็นผู้มียศใหญ่
3. จะเป็นผู้มีปัญญาว่องไว
4. จะเป็นผู้มีขื่อเสียงดีงามขจรขจายไปทั่ว
5. จะเป็นผู้มีปัญญาคมกล้า
6. จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง รู้ได้ครอบคลุม
7. จะเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง
8. จะเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง รู้ได้ลุ่มลึกตามลำดับ
9. จะเป็นผู้มีปัญญาเครื่องแล่นไพบูลย์ หรือหมายถึง สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วยปัญญาของตนเอง
10. จะเป็นผู้บรรลุนิพพานอันเป็นสุข

    คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

    คำถวายดอกไม้ ธูป เทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ
อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

 

รวย หวยออนไลน์

RUAY เว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่มียอดผู้ใช้งานมากที่สุดในไทย เปิดให้บริการหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ตลอด 24 ชม. สมัครฟรีเพียงใช้เบอร์โทร

Tagged : /